بازم سنگ

بازیگوشی نکنی برو نون بگیر و زود بیا نون نداریم ها من که دیگه نمی‌تونم برم نونوایی خبلی وقته بازی‌ها رو ندیدم .

 یادمه اون دفعه که داشتم می رفتم نون بگیرم دو نفر رو داشتن کتک می‌زدند یکیشون پسر بود و یکیشون دختر، فکر کنم دختره دوست نداشت زندگی کنه به همین خاطر مرد.

چند وقت بعد دیدم توی میدون دو تا عروسک رو آویزون کردن اونا توی باد تکون می‌خوردند زیر پاشون پر پول خرد بود!

زود بیای ها سنگک هم نگیر.

/ 3 نظر / 14 بازدید
رضا مریوند

سلام امشب نیز به روایتی شب قدر است دعایم کن متشکر از نظرات و نقدات

علی ضیائی

بازیگوشی کردن خیلی بده. اصولا هرچی گفتن باید گفت چشم. چشم چشم چشم ... .