# مرد

تفاهم

زن: کسوف خواهد شد. مرد: ساختمانی که ما می‌سازیم کامل‌ترین است. زن: پدیده بزرگی است. مرد: شاهکار است. زن: همه جا تاریک می‌شود. مرد: سایه‌اش ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 3 بازدید