# اقبال

از قضا روزی تو                    سر هر کوی شدی سبز ((پله هايت)) همه عشق                                 همه درد                                            همه زجر اين چه دردی است زراندود ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید