# استقبال

پدر

پدر مرده شده بود غمگین رفت تشییع پدر سخت بود راه نتوانست برود او را به استقبال پدر بردند 
/ 4 نظر / 28 بازدید