مادرم را درديست

                    كه با جانماز و تسبيح به مداوای آن می پردازد

                                                                             و از درد می نالد

خواهرم غذا می خورد

                             اشك ...

                                      و هق هق استفراغ می كند

من و برادرم شنا ياد می گيريم

                                        بيرون از آب

مادرم را درديست

                   خواهرم غذا می خورد

                                            من و برادرم شنا می آموزيم

                                            و می انديشيم ساحل درد مادر نزديك است!

/ 0 نظر / 8 بازدید