پدر

پدر مرده شده بود غمگین رفت تشییع پدر سخت بود راه نتوانست برود او را به استقبال پدر بردند 
/ 4 نظر / 24 بازدید
اینک در اسارت، چشمانشان برق می زند، دیگر فاصله ای نیست تا آنها را از هم جدا کند
/ 4 نظر / 13 بازدید
خرداد 90
2 پست
دی 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
2 پست
تیر 89
1 پست
اسفند 88
2 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
3 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
آذر 86
2 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
4 پست
خرداد 86
2 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
1 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
2 پست
مهر 84
1 پست
شهریور 84
5 پست
مرداد 84
12 پست
تیر 84
4 پست
غمگین
1 پست
پدر
1 پست
استقبال
1 پست
تشییع
1 پست
اقبال
1 پست
نادر
1 پست
صف
1 پست
سیمین
1 پست
دیوار
1 پست
ارغوان
1 پست
گلگون
1 پست
غلغله
1 پست
مرد
1 پست
عروسک
1 پست
سنگک
1 پست
نونوایی
1 پست
دنیا
1 پست
جرات
2 پست
برخیز
1 پست
لاجرم
1 پست
خستگی
1 پست
موج
1 پست
گرگان
1 پست
چنته
1 پست
باور
1 پست
هوس
1 پست
گول
1 پست
ناکامی
1 پست
باد
1 پست
بلور
1 پست
گوی
1 پست
بشکنی
1 پست
قرار
1 پست
سراب
2 پست
هابیل
1 پست
منعت
1 پست
کودکانه
1 پست
شهر
1 پست
آبی
1 پست
سنگی
1 پست
آرزو
1 پست
adsl
1 پست
طوفان
1 پست
wirless
1 پست
خنده
1 پست
دیر
1 پست
نرگس
1 پست
صبح
1 پست
کاش
1 پست
تجاوز
1 پست
آدمها
1 پست
سرمه
1 پست
تلسکوپ
1 پست
نهال
1 پست
دخمه
1 پست
قلم
1 پست
هفت
1 پست
قبول
1 پست
تینی_ژیک
1 پست
یخ
1 پست
فصل
1 پست
سوز
1 پست
سرد
1 پست
برادرم
1 پست
silent
1 پست
دکتر
1 پست
مجسمه
1 پست
سوت
1 پست
دیونه
1 پست
آغوش
1 پست
یار
1 پست
تشنه
1 پست
دریا
1 پست
شوق
1 پست
مزه_مزه
1 پست
خشکید
1 پست
اسطوره
1 پست
میدان
1 پست
کلاف
1 پست
منتها
1 پست
رام
1 پست
چله
1 پست
جرس
1 پست
ددان
1 پست
شعر
1 پست
خس_خس
1 پست
سنگینی
1 پست
باران
1 پست
آزاد
1 پست
تشنگی
1 پست
محمد
1 پست
قسمت
1 پست
مقبره
1 پست
نفرین
1 پست
لزج
1 پست
پیچیدند
1 پست
شیشه
1 پست
عصا
1 پست
پلک
1 پست
هرم
1 پست
فریاد
1 پست
عصیان
1 پست
عریان
1 پست
شلاق
1 پست
شمع
1 پست
کبریت
1 پست
تاوان
1 پست
سترون
1 پست
درد
1 پست
نجوا
1 پست
نیمه
1 پست
ازلی
1 پست
راحت
1 پست
گرگ_و_میش
1 پست
غریو
1 پست
بارقه
1 پست
دروغ
1 پست
منتظر
1 پست
ممنوعه
1 پست
رسوا
1 پست
خدا
1 پست
رنج
1 پست
گلی
1 پست
زرنگ
1 پست
اشک
1 پست
دار
1 پست
سرکش
1 پست
هم‌غصه
1 پست
لیوان
1 پست
کالباس
1 پست
اس_ام_اس
1 پست
تکرار
1 پست
تف
1 پست
جیغ
1 پست
برنده
1 پست