قصه گو
 

 

هفت

فكر مي كنم كه هزار سال است كه حامله ام اما از روزي كه آن ها با توپ و تفنگ و بمب وارد شهر شدند سه يا چهار ماه بيشتر نگذشته است.

همان روز عصر بود كه مادر ضجه مي زد و من دست و پا.

پدر را همان اول با يك تير خلاص كردند و نديد.

زمين مي چرخيد و لكه هاي سياه در آسمان پخش شده بود. قيافه هايشان يادم ماند هفت نفر بودند.وقتي رفتند به سختي خود را به طرف مادر كشاندم، دست ها و پاهايش را باز كردم يقه اش پاره شده بود وپستان چروكيده اش بيرون بود. آن را پوشاندم و سرم را روي شانه اش گذاشتم.اشك هايم روي شانه و گردنش ريخت. اصلاً تكان نمي خورد. گوشم را به سينه اش چسباندم تپش نداشت. او هم نديده بود.

به زير زمين رفتم، لباس كهنه اي كه مال پدر بود پيدا كردم و پوشيدم.

سربازي وارد حياط شد و جسد پدر و مادر را كه ديد فوراً برگشت و رفت.

جرأت رفتن به اتاق را نداشتم. همان جا توي زير زمين ماندم. دو يا سه روز بعد دوباره توپ و تفنگ ها به كار افتادند و اين دفعه داشتند بر مي گشتند.

نيروهاي خودمان آمده بودند. من را در آمبولانس گذاشتند. نمي دانم چند وقت گذشت.

در شهر ديگري دور از هياهو و جنگ و همه با من مهربان بودند. به من يك اتاق كوچك دادند و از بيمارستان مرخص كردند، همه همسايه هاي من را هم از ميان جنگ به آنجا آورده بودند.

صبح ها ماشيني به آنجا مي آمد و غذا مي آورد و دو سه روز يك بارهم چند پزشك و پرستار به آنجا مي آمدند و بعضي ها را كه مريض بودند معاينه مي‌كردند.

من هم رفتم. شديداً استفراغ مي‌كردم. از من پرسيدند: حامله اي؟ شوهرت كجاست؟

انتظار اين سوال را نداشتم، اشكم سرازير شد، گفتم: مرده توي جنگ كشته شده اين بچه را هم بكشيد.

پرستاري من را به اتاقم برگرداند، نوازشم كرد و پرسيد: اولين بچه است؟ نگران نباش همه زن ها بچه اول را خيلي نگرانند، چه برسد به تو كه در شهر جنگي هم بوده اي. تازه يادگار شوهرت است.

هربار كه مي آمدند حتماً به من هم سر مي زدند و معاينه مي كردند. شكمم بالا آمد ، تكان خورد و به دنيا آمد.

بايد اسم انتخاب مي كردم و نام فاميل و شناسنامه برايش مي‌گرفتم. همه مدارك در همان خانه مانده بود و توانستم برايش شناسنامه بگيرم و ديگر به فكر شوهر كردن نبودم.

بزرگ شد، جنگ هم تمام شد. مدارك خانواده ما پيدا شد و معلوم شد كه من هيچوقت ازدواج نكرده ام.

به من گفتند:

پسرت به تو محرم است ولي ارث نمي برد.

حميد بداغی

پيام هاي ديگران        link        ۱۳۸٤/٥/۱ | حمید بداغی


 

 

  سلام.  این وبلاگ نوشته های سیاه و سفیدی از حمید بداغی است....


ïHomeð
 ïFavoriteð
ïEmailð

غم نان اگر بگذارد، وبلاگم را
به روز می کنم ...


If you Want Translate Fictions Select Flag
 

آرشیو وبلاگ

  خرداد ٩٠
دی ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
تیر ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
آذر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤


 

لینک دوستان

 احمد شاملو
اروتیک طبیعت
از زبان دیگران اسد امرایی
الهام طهماسبی
آیات آسمانی
بخارا
بدون ويرايش
به همین سادگی
پياده رو
تخریب چی دوران
حميد رضا سليمانی
خودم
دوربين
رضا ناظم
زنان ايران
عباس معروفی
فصل گستاخی
قصه های خدا
قلم آزاد
كانون زنان ايراني
کتاب درخشان
کرانی ندارد بیابان ما
مطرود آگاه
منيرو رواني پور
هفتان
هوشنگ سامانی
دهیو
جستجوگر فارسی دهیو


 
آمار وبلاگ
 
 
 خروجی وبلاگ
  feed
 
طراح قالب