قصه گو
 

عناوین مطالب وبلاگ قصه گو

پدر :: ۱۳٩٠/۳/۱۱
نادر و سیمین :: ۱۳٩٠/۳/۱٠
ارغوان :: ۱۳۸٩/۱٠/۳
کلامی از شیخ بهایی :: ۱۳۸٩/٧/٥
سعدی :: ۱۳۸٩/٦/٢٥
بازم سنگ :: ۱۳۸٩/٦/۱٥
۱۳۸٩/٤/٥ :: ۱۳۸٩/٤/٥
فرق می‌کند؟ :: ۱۳۸٩/٢/٢٥
برای حاتم رضایی که رفتنش را سوختم :: ۱۳۸٩/٢/٢
راه به جا مانده :: ۱۳۸٩/۱/٢٩
باورم نیست :: ۱۳۸٩/۱/٢۳
تو اگر ننویسی :: ۱۳۸٩/۱/۱٢
هابیل :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٠
دختر چشم آبی :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٠
یه تومن :: ۱۳۸۸/۸/٢٠
کودکان نرگس :: ۱۳۸۸/۸/۱۸
کاش :: ۱۳۸۸/٧/۱٠
دلیلش چشمم :: ۱۳۸۸/٦/٥
شاید به دنیا آمدم :: ۱۳۸۸/٥/٧
سوز می آید :: ۱۳۸۸/٤/۱٤
silent :: ۱۳۸۸/٤/۳
تو کی هستی؟ :: ۱۳۸۸/۳/۱۱
یار :: ۱۳۸۸/۳/٩
دریا خشکید :: ۱۳۸۸/٢/۱٥
عجب اسطوره ای :: ۱۳۸۸/٢/٢
اینک جرس :: ۱۳۸۸/۱/۳۱
هنوز هم می دوم :: ۱۳۸۸/۱/٢٦
من آزادم؟ :: ۱۳۸۸/۱/۱٦
محمد :: ۱۳۸۸/۱/٩
نفرین :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٤
گریه ی ناپیدا :: ۱۳۸٧/۱٢/٤
عریان شو :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٢
باز تقدیر :: ۱۳۸٧/٩/۱۱
زیر تپه ماه است :: ۱۳۸٧/۸/۱
ایستاد و رفت :: ۱۳۸٧/٧/۱٦
ممنوعه :: ۱۳۸٧/٥/۱٩
مهربانه :: ۱۳۸٧/٤/٦
سرکش ترین امواج :: ۱۳۸٧/۳/٢۸
من رفتم :: ۱۳۸٧/۳/٢٤
«او را محو کنید» :: ۱۳۸٧/۳/٢
بعد تو کوهی نیست :: ۱۳۸٧/٢/٢٠
غمزه‌ی جاودان :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٧
به ش - الف :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٧
قلم بهنود :: ۱۳۸٦/٩/٢۸
بدون نام :: ۱۳۸٦/٩/٢۱
شاباجي خانم :: ۱۳۸٦/٦/۳٠
تفاهم :: ۱۳۸٦/٥/۱٤
بوي بنزين :: ۱۳۸٦/٤/٢۱
۱۳۸٦/٤/۱٩ :: ۱۳۸٦/٤/۱٩
۱۳۸٦/٤/۱۸ :: ۱۳۸٦/٤/۱۸
چشمانم را بستم :: ۱۳۸٦/٤/٦
زنده گی (برای ...) :: ۱۳۸٦/۳/٢٥
مهمتر از نان :: ۱۳۸٦/۳/٥
بيداد :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٧
خنديد و گفت: :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٦
آنسوي آرزو شايد :: ۱۳۸٥/۱٠/٢۳
ماست هيچ کسی ترش نيست :: ۱۳۸٥/٩/٢٤
نواله ناگزیر ۲ :: ۱۳۸٥/٩/۳
فردايی پوچتر :: ۱۳۸٥/۸/٢۳
((نواله ناگزير)) :: ۱۳۸٥/۸/٥
دلت را می گويم :: ۱۳۸٥/٧/٢٤
سواران در راه :: ۱۳۸٥/٧/۱۸
شغل :: ۱۳۸٥/٦/۳٠
سينما :: ۱۳۸٥/٥/۳۱
یک سال گذشت :: ۱۳۸٥/٥/٩
صدای پس سيم :: ۱۳۸٥/٤/٢٦
۱۳۸٥/٤/۱٧ :: ۱۳۸٥/٤/۱٧
به همين سادگی :: ۱۳۸٥/۳/۱٩
وهم :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٧
دانستنن عناصر داستان :: ۱۳۸٤/۱۱/٢۳
اکسیژن :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٠
کابوس :: ۱۳۸٤/٩/۱٠
۱۳۸٤/٩/٦ :: ۱۳۸٤/٩/٦
سنگ و ... :: ۱۳۸٤/٧/۱۳
مادر :: ۱۳۸٤/٦/٢۳
زيبا زيست :: ۱۳۸٤/٦/۱٧
مجسمه هاي شما را در ميدان شهر نصب كردند :: ۱۳۸٤/٦/۱٢
چشمانش :: ۱۳۸٤/٦/٦
ديوانه :: ۱۳۸٤/٦/۱
۱۳۸٤/٥/٢٧ :: ۱۳۸٤/٥/٢٧
۱۳۸٤/٥/٢٧ :: ۱۳۸٤/٥/٢٧
۱۳۸٤/٥/۱۸ :: ۱۳۸٤/٥/۱۸
۱۳۸٤/٥/۱٧ :: ۱۳۸٤/٥/۱٧
سياهي :: ۱۳۸٤/٥/۱٤
سراب :: ۱۳۸٤/٥/۱۳
۱۳۸٤/٥/۱۱ :: ۱۳۸٤/٥/۱۱
۱۳۸٤/٥/۱۱ :: ۱۳۸٤/٥/۱۱
غصه ها :: ۱۳۸٤/٥/٩
۱۳۸٤/٥/٧ :: ۱۳۸٤/٥/٧
۱۳۸٤/٥/٥ :: ۱۳۸٤/٥/٥
۱۳۸٤/٥/۱ :: ۱۳۸٤/٥/۱
۱۳۸٤/٤/٢۸ :: ۱۳۸٤/٤/٢۸
۱۳۸٤/٤/٢٦ :: ۱۳۸٤/٤/٢٦
۱۳۸٤/٤/٢٤ :: ۱۳۸٤/٤/٢٤
۱۳۸٤/٤/۱۸ :: ۱۳۸٤/٤/۱۸
۱۳۸٤/٢/۳٠ :: ۱۳۸٤/٢/۳٠
۱۳۸٤/٢/۳٠ :: ۱۳۸٤/٢/۳٠
۱۳۸٤/٢/٢۸ :: ۱۳۸٤/٢/٢۸
۱۳۸٤/۱/۱٩ :: ۱۳۸٤/۱/۱٩
قاب عکس :: ۱۳۸٤/۱/٢ 

 

  سلام.  این وبلاگ نوشته های سیاه و سفیدی از حمید بداغی است....


ïHomeð
 ïFavoriteð
ïEmailð

غم نان اگر بگذارد، وبلاگم را
به روز می کنم ...


If you Want Translate Fictions Select Flag
 

آرشیو وبلاگ

  خرداد ٩٠
دی ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
تیر ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
آذر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤


 

لینک دوستان

 احمد شاملو
اروتیک طبیعت
از زبان دیگران اسد امرایی
الهام طهماسبی
آیات آسمانی
بخارا
بدون ويرايش
به همین سادگی
پياده رو
تخریب چی دوران
حميد رضا سليمانی
خودم
دوربين
رضا ناظم
زنان ايران
عباس معروفی
فصل گستاخی
قصه های خدا
قلم آزاد
كانون زنان ايراني
کتاب درخشان
کرانی ندارد بیابان ما
مطرود آگاه
منيرو رواني پور
هفتان
هوشنگ سامانی
دهیو
جستجوگر فارسی دهیو


 
آمار وبلاگ
 
 
 خروجی وبلاگ
  feed
 
طراح قالب