قصه گو
 

وهم

هر شب ساعت ۱۰/۴دقيقه بيدار مي شدم.

صبح‌ها خواب آلود حاضر نبودم از جايم بلند شوم .

چند شب تا ديروقت نخوابيدم، شايد خوابم سنگين شود.

باز ساعت ۱۰/۴ دقيقه، بيداری و تيک تاک ساعت.

سعي می کردم زود بخوابم.

دوباره ساعت ۱۰/۴ و دوباره سکوت و تيک تاک ساعت.

در تاريکي اتاق می نشستم و از شيشه پنجره بيرون را نگاه می کردم

اما غير از ديوار و پشت بام چيزي ديده نمي شد. دراز مي کشم و گوشم را به زمين مي چسبانم، چقدر صدا .

ترمز ماشين، عبور چند نفر. چراغ را روشن کردم و توي شيشه پنجره خودم را نگاه کردم ولي باز هم ...

***

 شبي که باران مي باريد و صداي ضربات باران روي سقف همه صداها را محو کرده بود حتي ساعت هم صدايش در نمي آمد .شرشر آب که از ناودان پشت پنجره مي ريخت ، صداي باران را کمرنگ تر کرد.

برقي آسمان را روشن کرد و صداي رعد.

 در اين شلوغي وقتي از دیوار روی پشت بام پريد صداي پايين آمدنش را شنيدم . بلند شدم به حياط رفتم به سمت نردبان دويدم . هنوز بالا نرفته خيس شدم. برقي ديگر همه جا را روشن کرد.

***

گربه اي بچه اش را در دهان گرفته بود و زير رگبار مي دويد.

 

پيام هاي ديگران        link        ۱۳۸٤/۱۱/٢٧ | حمید بداغی


دانستنن عناصر داستان

به او گفتند وقتی راجع به نفس کشيدن هيچی نمی دونی پس نفس نکش.

به او گفتند وقتی راجع به نفس کشيدن هيچی نمی دونی پس نفس نکش.

به او گفتند وقتی راجع به نفس کشيدن هيچی نمی دونی پس نفس نکش.

به او گفتند وقتی راجع به نفس کشيدن هيچی نمی دونی پس نفس نکش.

به او گفتند وقتی راجع به نفس کشيدن هيچی نمی دونی پس نفس نکش.

به او گفتند وقتی راجع به نفس کشيدن هيچی نمی دونی پس نفس نکش.

به او گفتند وقتی راجع به نفس کشيدن هيچی نمی دونی پس نفس نکش.

پيام هاي ديگران        link        ۱۳۸٤/۱۱/٢۳ | حمید بداغی


 

 

  سلام.  این وبلاگ نوشته های سیاه و سفیدی از حمید بداغی است....


ïHomeð
 ïFavoriteð
ïEmailð

غم نان اگر بگذارد، وبلاگم را
به روز می کنم ...


If you Want Translate Fictions Select Flag
 

آرشیو وبلاگ

  خرداد ٩٠
دی ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
تیر ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
آذر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤


 

لینک دوستان

 احمد شاملو
اروتیک طبیعت
از زبان دیگران اسد امرایی
الهام طهماسبی
آیات آسمانی
بخارا
بدون ويرايش
به همین سادگی
پياده رو
تخریب چی دوران
حميد رضا سليمانی
خودم
دوربين
رضا ناظم
زنان ايران
عباس معروفی
فصل گستاخی
قصه های خدا
قلم آزاد
كانون زنان ايراني
کتاب درخشان
کرانی ندارد بیابان ما
مطرود آگاه
منيرو رواني پور
هفتان
هوشنگ سامانی
دهیو
جستجوگر فارسی دهیو


 
آمار وبلاگ
 
 
 خروجی وبلاگ
  feed
 
طراح قالب